strona główna


Dyżury opiekuna praktyk w roku akademickim 2020/2021 – semestr zimowy

dla studentów

dr Grażyna Maciak Opiekun Praktyk

Kierunek: PEDAGOGIKA

Specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Studia pierwszego stopnia – stacjonarne

Cykl kształcenia: 2018/2021

Rok studiów: III, semestr 5

 

 

Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia jednolite magisterskie – stacjonarne

Cykl kształcenia: 2019/2024

Rok studiów: II, semestr 3

 

 

Terminy dyżurów:

 

1.     21.10.2020 – 17.00 do 19.00 – 2 godziny

2.     28.10.2020 – 17.00 do 19.00 – 2 godziny

3.     04.11.2020 -  17.00 do 19.00 – 2 godziny

4.     18.11.2020 -  17.00 do 19.00 – 2 godziny

5.     25.11.2020 -  17.00 do 19.00 – 2 godziny

6.     02.12.2020 -  17.00 do 18.00 – 1 godzina

7.     09.12.2020  - 17.00 do 19.00 – 2 godziny

8.     13.01.2021 -  17.00 do 19.00 – 2 godziny

 

Link – w razie potrzeby wygenerowany - na Platformie gsuite stworzono

 

 
Sekcja ds. praktyk zawodowych PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 203, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster