strona główna
Terminy ad

Zarządzenie Nr 4/18

Dziekana Wydziału  Nauk Społecznych i Humanistycznych 

z dnia  03 grudnia 2018 r.

 

w sprawie ustalenia terminów praktyk zawodowych dla studentów  kierunku Administracja pierwszego stopnia i kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego i drugiego stopnia  w roku akademickim 2018/2019

 

Na podstawie § 1 ust. 7 Regulaminu praktyk zawodowych na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych  stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 2/16  z dnia 15 marca 2016 r. zarządzam:

 

§  1.

  1. Ustalam terminy odbycia praktyk na kierunku Administracja i Bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia:

a)    dla studentów stacjonarnych:

- I roku studiów od 15.04.2019 r. –  15.05.2019 r.

- II rok studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne od  18.03.2019 r. – 12.04.2019 r.

- III rok studiów od 18.02.2019 r. – 15.03.2019 r.

- dla studentów stacjonarnych, którzy nie  zrealizowali praktyki ostateczny termin jej zakończenia  mija 08.09.2019 r. 

     b) dla studentów niestacjonarnych:

     - I, II, III roku studiów w trakcie całego semestru do 08.09.2019 r.

 

  1.  Ustalam terminy odbycia praktyk na kierunku  Bezpieczeństwo wewnętrzne drugiego stopnia:

a) dla studentów stacjonarnych:

- I roku studiów od 20.05.2019 r. –  07.06.2019 r.

- II roku studiów od 18.02.2019 r. –  24.05.2019 r.

     b) dla studentów niestacjonarnych:

     - I  rok studiów (2 semestr) w trakcie całego semestru do 08.09.2019 r.

     - II rok studiów (4 semestr) w trakcie całego semestru do 15.05.2019 r. 

§ 2.

Studenci realizujący praktykę w trakcie roku akademickiego zobowiązani są złożyć umowę i kartę zgłoszenia praktyki 14 dni przed planowanym terminem praktyki w Sekcji ds. Praktyk Studenckich.

 
Sekcja ds. Praktyk Studenckich PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 102, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster