strona główna
Dokumenty do zaliczenia praktyk p2

 

 Cykl kształcenia 2015-2018

Cykl kształcenia 2016-2019

semestr 3 - praktyka w szkole 90 godzin:

1.Program praktyk

2. Karta przebiegu praktyki

3. Opinia z przebiegu praktyki

4. Dziennik praktyk

semestr 4 - praktyka w Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli

1. Program

2. Dziennik praktyk

3. Strona tytułowa dziennika praktyk

4. Informacja o obecności

5. Karta przebiegu praktyki

6. Harmonogram praktyki

semestr 4 - praktyk śródroczna w PRZEDSZKOLU

1. Program praktyki

2. Dziennik praktyk

3. Karta przebiegu praktyki

4. Samoocena studenta

5. Konspekt zajęć

6. Opinia z przebiegu praktyki

 

cykl kształcenia 2017-2020

semestr 3 - praktyka w PRZEDSZKOLU 90 godzin

1. Program praktyki,

2. Dziennik praktyk,

3. Karta przebiegu praktyki,

4. Samoocena studenta,

5. Konspekt zajęć,

6. Opinia nauczyciela.

 

 

Indywidualna organizacja praktyki

Umowa o studencką praktykę zawodową - student wypełnia, zanosi do zakładu-zaklad podpisuje

Do Sekcji ds. Praktyk Studenckich, p. 102 A należy 2 tyg. przed planowanym terminem praktyki złożyć:

1. 2 egz. jednostronnie podpisanej umowy przez zakład,

2.kartę zgłoszenia praktyki- podpisana jest przez zakład przyjmujący i Opiekuna praktyk z Uczelni

3. ksero polisy od NNW ( nie dotyczy studentów ubezpieczonych na Uczelni, w tym przypadku proszę zaznaczyć ubezp. na karcie zgloszenia)

Przypominam: 2 egzemplarze umowy, po podpisaniu przez Uczelnię, należy odebrać przed terminem praktyki

1 egzemplarz umowy należy zostawić w zakładzie, a 2 egzemplarz student oddaje wraz z kartą przebiegu praktyki Opiekunowi prakty




Sekcja ds. Praktyk Studenckich PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 102, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster