strona główna


karta zgłoszenia praktyki



Dokumenty  do zaliczenia praktyki

cykl kształcenia 2019-2024

 

Program praktyk- cykl kształcenia 2019-2024

 

semestr 4 PRAKTYKA OGÓLNOPEDAGOGICZNA - ŚRÓDROCZNA

semestr 5 PRAKTYKA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNA W PRZEDSZKOLU (ŚRÓDROCZNA)

semestr 6 PRAKTYKA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNA W KLASACH I-III (ŚRÓDROCZNA)

semestr 7 PRAKTYKA CIĄGŁA W PRZEDSZKOLU

semestr 8 PRAKTYKA CIĄGŁA W KLASACH I-III

semestr 9  PRAKTYKA CIĄGŁA W PRZEDSZKOLU

semestr 10  PRAKTYKA CIĄGŁA W KLASACH I-III

 

 

 

Dokumenty do zaliczenia praktyki

cykl kształcenia 2020-2025

Program praktyk - cykl kształcenia 2020-2025

 

semestr 4 PRAKTYKA OGÓLNOPEDAGOGICZNA - ŚRÓDROCZNA

semestr 5 PRAKTYKA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNA W PRZEDSZKOLU (ŚRÓDROCZNA)

semestr 6 PRAKTYKA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNA W KLASACH I-III (ŚRÓDROCZNA)

semestr 7 PRAKTYKA CIĄGŁA W PRZEDSZKOLU

semestr 8 PRAKTYKA CIĄGŁA W KLASACH I-III

semestr 9  PRAKTYKA CIĄGŁA W PRZEDSZKOLU

semestr 10  PRAKTYKA CIĄGŁA W KLASACH I-III

 




Sekcja ds. praktyk zawodowych PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 203, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster