strona główna
Dokumenty do zaliczenia praktyk bw2

Zasady organizacji praktyki indywidualnej

1. kartę zgłoszenia praktyki  należy wydrukować, wypełnic. W zakładzie, ktory został wybrany na odbycie praktyki należy uzyskać zgode na jej realizację

2. z kartą podpisana przez zakład należy zgłosić się do opiekuna praktyk na Uczelni

3. jezeli opiekun zaakceptuje wybrany przez studenta zakład nalezy wydrukować 2 egzemplarze umowy

UMOWA o praktyki- umowę wypełnia student: należy wpisać nazwę zakładu + adres

swoje imię i nazwisko, kierunek i termin realizacji praktyki.

4.Student drukuje 2 egzemplarze umowy (najlepiej dwustronnie) i zanosi do zakładu do podpisania.

5. Student składa w Sekcji ds. Praktyk PRZYPOMINAMY DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ PRZED PRAKTYKĄ:

- podpisane przez zakład przyjmujący na praktykę- 2 egzemplarze umowy

- kartę zgłoszenia praktyki

- ksero polisy od NNW ( nie dotyczy studentów ubezpieczonych w Uczelni, wystarczy na karcie zaznaczyć)

Prosze pamiętać: umowy do podpisania należy złożyć 2 tygodnie przed planowanym terminem praktyki

6. UMOWY podpisane przez Uczelnie student zobowiązany jest odebrać przed rozpoczęciem praktyki

LISTA zakładów, z którymi są podpisane umowy o organizację praktyk

HARMONOGRAM PRAKTYK

 

 

Praktyka-  2 semestr

Program praktyki

Karta przebiegu praktyki

Sprawozdanie z przebiegu praktyki

Dziennik praktyk

Formularz zwolnienia z praktyki + sprawozdanie

 

Praktyka - 4 semestr

Program praktyki

Karta przebiegu praktyki

Sprawozdanie z przebiegu praktyki

Formularz zwolnienia + sprawozdanie

 

Opiekunowi praktyk do zaliczenia praktyki należy złożyć:

1. 1 egz. umowy o praktykę,
2. karta przebiegu praktyki,
3. sprawozdanie,
4. inne dokumenty wymagane przez Opiekuna praktyk z Uczelni.

Terminy składania dokumentów wyznaczają Opiekunowie praktyk.


Sekcja ds. Praktyk Studenckich PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 102, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster