strona główna


Zasady organizacji praktyki indywidualnej

1. kartę zgłoszenia praktyki  należy wydrukować, wypełnic. W zakładzie, ktory został wybrany na odbycie praktyki należy uzyskać zgode na jej realizację

2. z kartą podpisana przez zakład należy zgłosić się do opiekuna praktyk na Uczelni

3. jezeli opiekun zaakceptuje wybrany przez studenta zakład nalezy wydrukować 2 egzemplarze umowy

UMOWA o praktykę - umowę wypełnia student: należy wpisać nazwę zakładu + adres swoje imię i nazwisko, kierunek i termin realizacji praktyki.

4.Student drukuje 2 egzemplarze umowy (najlepiej dwustronnie) i zanosi do zakładu do podpisania.

5. Student składa w Sekcji ds. Praktyk PRZYPOMINAMY DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ PRZED PRAKTYKĄ:

- podpisane przez zakład przyjmujący na praktykę- 2 egzemplarze umowy

- kartę zgłoszenia praktyki

- ksero polisy od NNW ( nie dotyczy studentów ubezpieczonych w Uczelni, wystarczy na karcie zaznaczyć)

Prosze pamiętać: umowy do podpisania należy złożyć 2 tygodnie przed planowanym terminem praktyki

6. UMOWY podpisane przez Uczelnie student zobowiązany jest odebrać przed rozpoczęciem praktyki

LISTA zakładów, z którymi są podpisane umowy o organizację praktyk

 

DOKUMENTY DLA STUDENTÓW KTÓRZY ROZPOCZELI NAUKĘ W ROKU 2019

 

Praktyka - 2 semest

karta zgłoszenia praktyki

program praktyki

dziennik praktyki

karta przebiegu praktyki

ankita dla studenta

ankieta dla pracodawcy

wniosek o zaliczenie praktyki

 

 

DOKUMENTY DLA STUDENTÓW KTÓRZY ROZPOCZELI NAUKĘ W ROKU 2018

 

Praktyka-  2 semestr

Program praktyki

Karta przebiegu praktyki

Sprawozdanie z przebiegu praktyki

Dziennik praktyk

ankieta studenta

ankieta ewaluacyjna dla pracodawcy

Formularz zwolnienia z praktyki

prosimy podpisywać sprawozdania czytelnie: imię i nazwisko

Liczba linijek w dokumentach jest przypadkowa, nie obowiązująca!

Praktyka - 3 semestr

specjalność: admnistracja bezpieczeństwa i porządku publicznego

Program praktyki

Karta przebiegu praktyki

Sprawozdanie z przebiegu praktyki

Dziennik praktyk

ankieta studenta

ankieta ewaluacyjna dla pracodawcy

Formularz zwolnienia z praktyki

prosimy podpisywać sprawozdania czytelnie: imię i nazwisko

Liczba linijek w dokumentach jest przypadkowa, nie obowiązująca!

 

specjalność: kryminalistyka i techniki śledcze

Program praktyki

Karta przebiegu praktyki

Sprawozdanie z przebiegu praktyki

Dziennik praktyk

ankieta studenta

ankieta ewaluacyjna dla pracodawcy

Formularz zwolnienia z praktyki

prosimy podpisywać sprawozdania czytelnie: imię i nazwisko

Liczba linijek w dokumentach jest przypadkowa, nie obowiązująca!

 

Praktyka - 4 semestr

 

Program praktyki

Karta przebiegu praktyki

Sprawozdanie z przebiegu praktyki

Dziennik praktyk

Formularz zwolnienia z praktyki

prosimy podpisywać sprawozdania czytelnie: imię i nazwisko

Liczba linijek w dokumentach jest przypadkowa, nie obowiązująca!

 

Opiekunowi praktyk do zaliczenia praktyki należy złożyć:

1. 1 egz. umowy o praktykę,
2. karta przebiegu praktyki,
3. sprawozdanie,
4. inne dokumenty wymagane przez Opiekuna praktyk z Uczelni.

Terminy składania dokumentów wyznaczają Opiekunowie praktyk.

 

MIEJSCA REALIZACJI PRAKTYK

instytucje ukierunkowane na przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej: policja, straż graniczna, urzędy celne, izby celne, żandarmerie wojskowe;

służby ochrony bezpieczeństwa publicznego: policja, straż graniczna, straż miejska, firmy ochroniarskie;instytucje ukierunkowane na zarządzanie kryzysowe: wojsko polskie, policja, państwowa straż pożarna, straż graniczna, komórki organizacyjne zarządzania kryzysowego w urzędach miast,   urzędach marszałkowskich, urzędach wojewódzkich;

instytucje zajmujące się ochroną informacji niejawnych: sądy powszechne, prokuratury, policja, państwowa straż pożarna, urzędy miasta, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, urzędy skarbowe.

 


 
Sekcja ds. Praktyk Zawodowych PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 203, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster