strona główna


KARTA ZGŁOSZENIA PRAKTYKI

 

Cykl kształcenia 2017-2020, rok 3, semestr 6, SZKOŁA - 70 godz.

1. Program praktyk

2. Dziennik praktyk

3. Karta przebiegu praktyki

4. Plan metodyczny

5. Opinia z przebiegu praktyki

6. Samoocena

 

Cykl kształcenia 2018-2021 rok 2, semest 4 SZKOŁA - 90 godz.

1. Program praktyki 

2. Plan metodyczny 

3. Karta przebiegu praktyki 

4. Opinia z przebiegu praktyki 

5. Dziennik praktyk 

6. Samoocena 


Cykl kształcenia 2018-2021 rok 3, semestr 5 PRZEDSZKOLE - 70 godz.

1.  Program praktyki

2. Konspekt zamierzonej sytuacji edukacyjnej

3. Karta przebiegu praktyki

4. Opinia z przebiegu praktyki

5. Dziennik praktyk

6. Samoocena

 

Cykl kształcenia 2018-2021 rok 3 semestr 6 SZKOŁA - 70 godz.

1. Program praktyki

2. Plan metodyczny

3. Karta przebiegu praktyki

4. Opinia z przebiegu praktyki

5. Dziennik praktyk

6. Samoocena
Sekcja ds. praktyk zawodowych PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 203, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster