strona główna
Dokumenty do zaliczenia praktyk p1

KARTA ZGŁOSZENIA PRAKTYKI

 

Umowa o studencką praktykę zawodową -2 egz., student wypełnia, zanosi do zakładu-zaklad podpisuje

Do Sekcji ds. Praktyk Studenckich, p. 203 A należy 2 tyg. przed planowanym terminem praktyki złożyć:

1. 2 egz. jednostronnie podpisanej umowy przez zakład,

2.kartę zgłoszenia praktyki- podpisana jest przez zakład przyjmujący i Opiekuna praktyk z Uczelni

3. ksero polisy od NNW ( nie dotyczy studentów ubezpieczonych na Uczelni, w tym przypadku proszę zaznaczyć ubezp. na karcie zgloszenia)

Przypominam; 2 egzemplarze umowy, po podpisaniu przez Uczelnię, należy odebrać przed terminem praktyki

1 egzemplarz umowy należy zostawić w zakładzie, a 2 egzemplarz student oddaje wraz z kartą przebiegu praktyki Opiekunowi praktyk.

 

Praktyka psychologiczno-pedagogiczna 30 godzin - 2 semestr

1. Dziennik praktyk

2. Program praktyk

3.Karta przebiegu praktyki

4.Sprawozdanie

Praktyka ogólnopedagogiczna- 50 godzin

1. Program praktyki

2. Dziennik praktyk

3. Karta przebiegu praktyki

4. Sprawozdanie

5. Opinia z przebiegu praktyki
Sekcja ds. Praktyk Studenckich PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 102, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster