strona główna


KARTA ZGŁOSZENIA PRAKTYKI

 

Umowa o studencką praktykę zawodową -2 egz., student wypełnia, zanosi do zakładu-zaklad podpisuje

Do Sekcji ds. Praktyk Zawodowych, p. 203 A należy 2 tyg. przed planowanym terminem praktyki złożyć:

1. 2 egz. jednostronnie podpisanej umowy przez zakład,

2.kartę zgłoszenia praktyki- podpisana jest przez zakład przyjmujący i Opiekuna praktyk z Uczelni

3. ksero polisy od NNW ( nie dotyczy studentów ubezpieczonych na Uczelni, w tym przypadku proszę zaznaczyć ubezp. na karcie zgloszenia)

Przypominam; 2 egzemplarze umowy, po podpisaniu przez Uczelnię, należy odebrać przed terminem praktyki

1 egzemplarz umowy należy zostawić w zakładzie, a 2 egzemplarz student oddaje wraz z kartą przebiegu praktyki Opiekunowi praktyk.

 

Cykl kształcenia 2017-2020, rok 3, semestr 6, SZKOŁA - 70 godz.

1. Program praktyk

2. Dziennik praktyk

3. Karta przebiegu praktyki

4. Plan metodyczny

5. Opinia z przebiegu praktyki

6. Samoocena

 

Cykl kształcenia 2018-2021 rok 2, semest 4 SZKOŁA - 90 godz.

1. Program praktyki 

2. Plan metodyczny 

3. Karta przebiegu praktyki 

4. Opinia z przebiegu praktyki 

5. Dziennik praktyk 

6. Samoocena 


Cykl kształcenia 2018-2021 rok 3, semestr 5 PRZEDSZKOLE - 70 godz.

1.  Program praktyki

2. Konspekt zamierzonej sytuacji edukacyjnej

3. Karta przebiegu praktyki

4. Opinia z przebiegu praktyki

5. Dziennik praktyk

6. Samoocena

 

Cykl kształcenia 2018-2021 rok 3 semestr 6 SZKOŁA - 70 godz.

1. Program praktyki

2. Plan metodyczny

3. Karta przebiegu praktyki

4. Opinia z przebiegu praktyki

5. Dziennik praktyk

6. Samoocena
Sekcja ds. Praktyk Zawodowych PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 203, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster