strona główna


W związku z zaistniałą sytuacją, Opiekunowie praktyk postanowili, że:

1. dokumenty do zaliczenia praktyk proszę przynosić po wznowieniu zajęć na Uczelni,

2. dokumenty - wnioski o zaliczenie praktyki w ramach wykonywanej pracy, przedłużamy termin składania do    30.04.2020 r.

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 28/20 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 marca2020r pkt.2 praktyki  są wstrzymane. Jeżeli student na własną odpowiedzialność chce realizować praktykę prosimy o podpisanie i przesłanie drogą elektroniczną na adres Kubrychtr@pwsz.legnica.edu.pl oświadczenia. Wzór oświadczenia do pobrania. Dla studentów 2 roku, którzy nie zrealizują praktyki zawodowej w terminie 16.03.-10.04. br. Będą mogli odbyć praktykę w trakcie roku akademickiego w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych lub w czasie wakacji.

 

 

Opiekun praktyk

mgr Aldona Sondej

Konsultacje opiekuna praktyk budynek A, pokój 34 zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie WNSiH.

tel. 76 723 21 40

 

Sekcja ds. Praktyk Zawodowych

mgr Daria Szymańska,

budynek A, pokoj 203

tel. 76 723 22 22,

e-mail: szymanskad@pwsz.legnica.edu.pl


SEKCJA CZYNNA:

poniedziałek - 9:00 - 15:00

wtorek - 9:00 - 15:00

środa - 9:00 - 15:00

czwartek - 9:00 - 15:00

piątek - 12:00 -15:00

Sekcja czynna we wszsystkie soboty kiedy odbywają się zajęcia.

 

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W LEGNICY POSZUKUJE STUDENTÓW NA PRAKTYKI
Sekcja ds. Praktyk Zawodowych PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 203, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster