strona główna


W związku z zaistniałą sytuacją, Opiekunowie praktyk postanowili, że:

1. dokumenty do zaliczenia praktyk proszę przynosić po wznowieniu zajęć na Uczelni,

2. dokumenty - wnioski o zaliczenie praktyki w ramach wykonywanej pracy, przedłużamy termin składania do    30.04.2020 r.

 

Realizacja praktyk zawodowych na studiach licencjackich 

kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne od 18.05 do 30.09.2020

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 28/20 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 marca2020r pkt.2 praktyki  są wstrzymane. Jeżeli student na własną odpowiedzialność chce realizować praktykę prosimy o podpisanie i przesłanie drogą elektroniczną na adres Kubrychtr@pwsz.legnica.edu.pl oświadczenia. Wzór oświadczenia do pobrania. Dla studentów 2 roku, którzy nie zrealizują praktyki zawodowej w terminie 16.03.-10.04. br. Będą mogli odbyć praktykę w trakcie roku akademickiego w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych lub w czasie wakacji.

 

 

Opiekun praktyk

dr Jerzy Buczko

Konsultacje opiekuna praktyk budynek A, pokój 34 zgodne z harmonogramem zamieszczonym na stronie WNSiH.

tel. 76 723 21 40

e-mail - buczkoj@pwsz.legnica.edu.pl

 

Sekcja ds. Praktyk Zawodowych

mgr Daria Szymańska 

budynek A, pokój 203

tel. 76 723 22 22,

e-mail: szymanskad@pwsz.legnica.edu.pl

 

SEKCJA CZYNNA:

poniedziałek - 9:00 - 15:00

wtorek - 9:00 - 15:00

środa - 9:00 - 15:00

czwartek - 9:00 - 15:00

piątek - 9:00 -15:00

Sekcja czynna we wszystkie soboty kiedy odbywają sie zajęcia.
Sekcja ds. Praktyk Zawodowych PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 203, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster