strona główna
Terminy bw2

Zarządzenie Dziekana w sprawie terminów praktyk

II rok - 4 semestr ostateczny termin zaliczenia praktyk mija 18.05.2018r.

I rok - 2 semestr studia stacjonarne:

termin składania kart zgłoszenia + umowy o praktyki - 14.04.2018r.

termin zaliczenia praktyk (złożenie u Opiekuna praktyk  dokumentów czyli: Karty przebiegu praktyki
oraz 1 egz. umowy o praktyki) - 25.06.2018r.

I rok - 2 semestr studia niestacjonarne

Termin skadania kart zgłoszenia praktyki + umów o praktyki - 2 tyg. przed planowanym terminem odbycia praktyki.

Dla studentów, ktorzy będą realizować praktykę w czasie wakacji- ostateczny termin składania kart zgłoszenia oraz umów o praktyki mija 10.06.2018r.

Dla studentów pracujących- termin złożenia Formularza zwolnienia z obowiazku realizacji praktyki mija 10.06.2018r.
Sekcja ds. Praktyk Studenckich PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 102, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster