strona główna


Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne studia II stopnia stacjonarne – opiekun mgr Dariusz Stefaniak

Czwartek w godz. 13:30 – 15:00

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne studia II stopnia niestacjonarne – opiekun mgr Dariusz Stefaniak

25.01.2020 r. w godz. 19:00 - 20:30

 

pokój konsultacji znajduje sie w budynku A nr 34

tel. 76 723 21 40

 

 

Miejsca odbycia praktyk

instytucje ukierunkowane na przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej:policja, straż graniczna, urzędy celne, izby celne, żandarmerie wojskowe;służby ochrony bezpieczeństwa publicznego: policja, straż graniczna, straż miejska, firmy ochroniarskie; instytucje ukierunkowane na zarządzanie kryzysowe: wojsko polskie, policja, państwowa straż pożarna, straż graniczna, komórki organizacyjne zarządzania kryzysowego w urzędach miast,   urzędach marszałkowskich, urzędach wojewódzkich;instytucje zajmujące się ochroną informacji niejawnych: sądy powszechne, prokuratury, policja, państwowa straż pożarna, urzędy miasta, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, urzędy skarbowe.

 


 
Sekcja ds. Praktyk Zawodowych PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 203, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster