strona główna


Zasady postępowania przy indywidualnej organizacji praktyk

KARTA ZGŁOSZENIA PRAKTYKI -wydrukuj iwypełnij

1. zakład pracy podpisuje zgodę na realizację praktyki

2. z podpisaną kartą zgłoszenia należy zgłosić się do Opiekuna praktyk w Uczelni

3. jeżeli Opiekun praktyk zaakceptuje wybór zakładu, wówczas należy wpisać dane zakładu do umowy

UMOWA o praktykę zawodową - wypełnia student pola wykropkowane: należy wpisać nazwę zakładu i adres, swoje  imię i nazwisko, kierunek, termin praktyki

4. jeżeli wszystkie wymagane dane są już wpisane- można komputerowo, mozna ręcznie wpisać- umowę drukujemy , jeżeli jest taka mozliwośc to dwustronnie i zanosimy do zakładu

5. zakład podpisuje 2 egz. umowy

6. Student odbiera z zakładu umowy i przynosi do p. 2A do Sekcji ds. Praktyk Studenckich

              2 egzemplarze jednostronnie podpisanej umowym oraz

               kartę zgłoszenia praktyki

7. UMOWY podpisane przez Uczelnię student zobowiązany jest odebrać przed terminem praktyki

8.  1 egz. umowy zostaje w zakładzie , 2 egz.  należy oddać wraz z Kartą przebiegu praktyk    

      Opiekunowi praktyk mgr Izabelii Selerze. Jest on niezbędnu do zaliczenia praktyki.

Proszę pamiętać: umowy do podpisania przez Uczelnię  należy złożyc 2 tygodnie przed planowanym terminem praktyki

 

 

DOKUMENTY DLA STUDENTÓW I ROKU 2 sem.

1. Karta zgłoszenia praktyki zawodowej

2. Karta przebiegu praktyki zawodowej

3. Dziennik praktyki zawodowej

4. Wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej dla studentów aktywnych zawodowo

5. Program praktyki zawodowej


SEMESTR 4 I 5

Karta przebiegu praktyki 4 sem

Karta przebiegu praktyki 5 sem

program praktyk -5 sem

 

Dla wszystkich roczników:

sprawozdanie z praktyki

dziennik praktyk

 

Formularz zwolnienia z praktyki i sprawozdanie


Opiekunowi praktyk do zaliczenia praktyki należy złożyć:

1. 1 egz. umowy o praktykę,
2. karta przebiegu praktyki,
3. sprawozdanie,
4. inne dokumenty wymagane przez Opiekuna praktyk z Uczelni.

Terminy składania dokumentów wyznaczają Opiekunowie praktyk.


Sekcja ds. Praktyk Zawodowych PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 203, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster