strona główna


 

KARTA ZGŁOSZENIA PRAKTYKI -wydrukuj i wypełnij


DOKUMENTY DLA STUDENTÓW I ROKU 2 sem.

1. Karta zgłoszenia praktyki zawodowej

2. Karta przebiegu praktyki zawodowej

3. sprawozdanie

4. Wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej dla studentów aktywnych zawodowo

5. Program praktyki zawodowej

 

DOKUMENTY DLA STUDENTÓW II ROKU 4 sem.

1. karta przebiegu praktyki

2. sprawozdanie

3. program praktyki

 

 


Sekcja ds. praktyk zawodowych PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 203, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster