strona główna


STUDENCI UCZESTNICZĄCY W PROJEKCIE "LEGIA AKADEMICKA":

Każdy student będzie mógł wnioskować o zaliczenie praktyki w ramach uczestnictwa w projekcie. 

Dokumenty jakie trzeba będzie złożyć:

1. wniosek o zaliczenie praktyki

2. zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w projekcie

3. sprawozdanie z osiągniętych efektów uczenia się

 

 

Organizacja praktyk indywidualna:

Karta zgłoszenia praktyki- należy wydrukować kartę i wypełnić

Umowa o praktykę - student wypełnia, drukuje i zanosi do zakładu pracy w celu podpisania

Lista zakładów/instytucji,

 

Zakłady/instytucje,  z którymi PWSZ im. Witelona w Legnicy

ma podpisane umowy o organizację praktyk.

1.       Urząd Miasta Legnica

2.       Urząd Miejski Chojnów

3.       Urząd Gminy Chojnów

4.       Urząd Miejski w Jaworze

5.       Starostwo Powiatowe w Jaworze

6.       Starostwo Powiatowe w Legnicy

7.       Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy

8.       Urząd Skarbowy w Legnicy

9.       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

10.    SANHA Polska Sp. z o.o. w Legnicy

11.    Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA

12.    Gates Polska Sp. z o.o. w Legnicy

13.    Wezi-tec Sp. z o.o. w Legnicy

14.    Winkelmann Sp. z o.o. w Legnicy

15.    Vitbis Sp.  z o.o. w Złotoryi

16.    ZUS Oddział w Legnicy

17.    Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

18.    Komenda Miejska Policji w Legnicy

19.    Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy

20.    Urząd Miasta Bolesławiec

21.    Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Legnicy

 

Dokumenty do zaliczenia praktyk dla studentów 1 roku:

 

dla studentów realizujących praktykę:

1. Program praktyk

2. Karta przebiegu praktyki

3. Sprawozdanie

dla studentów aktywnych zawodowo

Wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej dla studentów aktywnych zawodowo

Liczba linijek w dokumentach jest przypadkowa, nie obowiązująca!

 

Dokumenty do zaliczenia praktyk dla studentów 2 roku:

dla studentów realizujących praktykę


1. Program praktyk

2. Karta przebiegu praktyki 

3. sprawozdanie

dla studentów aktywnych zawodowo

Wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej dla studentów aktywnych zawodowo

 

Liczba linijek w dokumentach jest przypadkowa, nie obowiązująca!Dokumenty do zaliczenia praktyk dla studentów 3 roku:

 

dla studentów realizujących praktykę

1. Program praktyk 

2. Karta przebiegu praktyki

3. Dziennik praktyk

4. Sprawozdanie

dla studentów aktywnych zawodowo

Formularz zwolnienia z praktyki 

 

Liczba linijek w dokumentach jest przypadkowa, nie obowiązująca!


Sekcja ds. praktyk zawodowych PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 203, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster