strona główna


 

ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY INDYWIDUALNEJ ORGANIZACJI PRAKTYK

LISTA instytucji/zakładów, z którymi umowy o organizację praktyk sa podpisane na cały rok akademicki

Karta zgłoszenia praktyki- należy wydrukować kartę i wypełnić

1. zakład pracy podpisuje zgodę na praktykę na karcie zgłoszenia

2. następnie należy zgłosić się do opiekuna praktyk z kartą zgłoszenia praktyki conajmniej 2 tyg. przed terminem praktyki

3. jeżeli opiekun praktyk zaakceptuje wybór zakładu, wówczas należy wpisać dane zakładu do umowy

UMOWA o praktykę zawodową  - wypełnia student pola wykropkowane: należy wpisać nazwę i adres zakładu, swoje imię i nazwisko, kierunek i datę realizacji praktyki. Można umowę wypełnić komputerowo, można ręcznie. Proszę, aby umowy były starannie wypełnione.

4. umowę należy wydrukować w 2 egzemplarzach (jeżeli jest możliwość prosimy drukować dwustronnie) i zanieś do zakładu

5. zakład podpisuje 2 egzemplarze umowy, które student odbiera

6. Student składa w Sekcji ds. Praktyk Studenckich

- podpisane 2 egz. umowy

- kartę zgłoszenia praktyki

- ksero polisy od NNW( nie dotyczy studentów ubezpieczonych w Uczelnii-wystarczy zaznaczyć na karcie zgłoszenia)

UMOWY podpisane przez Uczelnię student zobowiązany jest odebrać przed terminem praktyki.

Proszę pamiętać: umowy do podpisania należy złożyć 2 tygodnie przed planowanym terminem praktyki

1 egz. umowy zostaje w zakładzie, 2 egz. Student oddaje wraz z Kartą przebiegu praktyki opiekunowi praktyk do zaliczenia praktyki.

Lista zakładów/instytucji, z którymi juz mamy podpisane umowy o praktyki (lista będzie uzupełniana)

Jeżeli instytucja,w której student będzie realizował praktykę, jest wymieniona na liście, tzn., że umowa o praktykę nie jest juz potrzebna. Student przynosi tylko kartę zgłoszenia.

 

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ POSZUKUJE STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ

Dokumenty do zlaiczenia praktyk dla studentów 1 roku:

 

dla studentów realizujących ptraktykę

1. Program prakltyk

2. Karta przebiegu praktyki

3. Dziennik praktyk

4. Sprawozdanie

dla studentów aktywnych zawodowo

1.Wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej dla studentów aktywnych zawodowo

 

Liczba linijek w dokumentach jest przypadkowa, nie obowiązująca!

 

Dokumenty do zaliczenia praktyk dla studentów 2 roku:

dla studentów realizujących praktykę


1. Program praktyk

2. Karta przebiegu praktyki 

3. Dziennik praktyk

4. Sprawozdanie

dla studentów aktywnych zawodowo

 

1.Formularz zwolnienia z praktyki 

Liczba linijek w dokumentach jest przypadkowa, nie obowiązująca!Dokumenty do zaliczenia praktyk dla studentów 3 roku:

 

dla studentów realizujących praktykę

1. Program praktyk 

2. Karta przebiegu praktyki

3. Załącznik do Karty przebiegu praktyki

dla studentów aktywnych zawodowo

 

1.Formularz zwolnienia z praktyki 

Liczba linijek w dokumentach jest przypadkowa, nie obowiązująca!Opiekunowi praktyk do zaliczenia praktyki należy złożyć:

1. 1 egz. umowy o praktykę,
2. karta przebiegu praktyki,
3. sprawozdanie,
4. inne dokumenty wymagane przez Opiekuna praktyk z Uczelni.

Terminy składania dokumentów wyznaczają Opiekunowie praktyk.


Sekcja ds. Praktyk Zawodowych PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 203, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster