strona główna


 

Zasady postępowania przy indywidualnej organizacji praktyk

karta zgłoszenia należy wydrukować kartę i ją wypełnić

1. zakład pracy podpisuje zgodę na realizację praktyki na karcie zgloszenia

2. następnie należy zgłosić się do opiekuna praktyk z kartą zgłoszenia praktyki conajmniej 2 tyg. przed terminem praktyki

3. jeżeli opiekn praktyk zaakceptuje wybór zakładu,  wówczas należy wpisać dane zakładu do umowy

UMOWA o praktykę zawodową -  wypełnia student pola wykropkowane ( nazwę i adres zakładu, swoje imię i nazwisko, kierunek, datę realizacji praktyki)

4. Jeżeli wszystkie wymagane dane są wpisane należy umowę wydrukować w 2 egzemplarzach (dwustronnie) i zanieś do zakładu, w którym będzie realizowana praktyka.

5. Zakład podpisuje 2 egzemplarze umowy

6. Student składa w Sekcji ds. Praktyk Studenckich

-  2 egzemplarze podpisanej umowy

- kartę zgłoszenia praktyki

- ksero polisy od NNW ( nie dotyczy ubezpieczonych w Uczelni- proszę zaznaczyć na karcie)

Proszę pamiętać: umowy do podpisania należy złożyć w p. 102 A 2 tygodnie przed planowanym terminem praktyki

Podpisane przez Uczelnię umowy odbiera student i przekazuje do zakładu:1 egz. umowy 

2-gi egz. należy oddać wraz z Kartą przebiegu praktyki Opiekunowi praktyk do zaliczenia praktyki

Lista zakładów/instytucji, z którymi juz mamy podpisane umowy o praktyki (lista będzie uzupełniana)


Zakłady/instytucje,  z którymi PWSZ im. Witelona w Legnicy

ma podpisane umowy o organizację praktyk.

1.   Urząd Miasta Legnica

2.     Urząd Miejski Chojnów

3.     Urząd Gminy Chojnów

4.     Urząd Miejski w Jaworze

5.     Starostwo Powiatowe w Jaworze

6.     Starostwo Powiatowe w Legnicy

7.     Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy

8.     Urząd Skarbowy w Legnicy

9.     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

10.   SANHA Polska Sp. z o.o. w Legnicy

11.   Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA

12.   Gates Polska Sp. z o.o. w Legnicy

13.   Wezi-tec Sp. z o.o. w Legnicy

14.   Winkelmann Sp. z o.o. w Legnicy

15.   Vitbis Sp.  z o.o. w Złotoryi

16.   ZUS Oddział w Legnicy

17.   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

18.   Komenda Miejska Policji w Legnicy

19.   Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy

20.   Urząd Miasta Bolesławiec

21.   Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Legnicy

 

 

 

 

Jeżeli instytucja,w której student będzie realizował praktykę, jest wymieniona na liście, tzn., że umowa o praktykę nie jest już potrzebna. Student przynosi do Sekcji ds. Praktyk Studenckich tylko kartę zgłoszenia

 

 

Dokumenty do zaliczenia praktyki

 

 

I rok licencjat

karta zgłoszenia praktyki

program praktyki

karta przebiegu praktyki

dziennik praktyk

ankieta dla studenta

ankieta dla pracodawcy

wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej

 

II rok licencjat

karta zgłoszenia praktyki

program praktyki

karta przebiegu praktyki

sprawozdanie

dziennik praktyk

ankieta dla studenta

ankieta dla pracodawcy

Formularz zwolnienia z praktyki

 

III rok licencjat

karta zgłoszenia praktyki

program praktyki

karta przebiegu praktyki

sprawozdanie

dziennik praktyk

ankieta dla studenta

ankieta dla pracodawcy

Formularz zwolnienia z praktyki


LICZBA LINIJEK W DOKUMENTACH JEST PRZYPADKOWA

 


zestaw dokumentów który należy złożyc do zaliczenia praktyki :

1. 1 egz. umowy o praktykę,
2. karta przebiegu praktyki,
3. sprawozdanie,
4. inne dokumenty wymagane przez Opiekuna praktyk z Uczelni.

Terminy składania dokumentów wyznaczają Opiekunowie praktyk (terminy zawarte w harmonogramie praktyk zawodowych)Sekcja ds. Praktyk Zawodowych PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 203, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster