strona głównaOrganizacja praktyk indywidualna:

karta zgłoszenia należy wydrukować kartę i ją wypełni i podpisaną przez zakład pracy przekazać Opiekunowi praktyk z Uczelni

Lista zakładów/instytucji, z którymi juz mamy podpisane umowy o praktyki (lista będzie uzupełniana)

umowa o praktykę - student wypełnia, drukuje i zanosi do zakładu pracy do podpisania. @ egzemplarze podpisanej umowy proszę dostarc\yć poc\ta tradycyjną lub elektroniczną do Sekcji ds. Praktyk Zawodowych na adres: kubrychtr@pwsz.legnica.edu.pl lub renata. kubrycht@gsuite.pwsz.legnica.edu.pl


MIEJSCA REALIZACJI PRAKTYK

instytucje ukierunkowane na przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej: policja, straż graniczna, urzędy celne, izby celne, żandarmerie wojskowe;

służby ochrony bezpieczeństwa publicznego: policja, straż graniczna, straż miejska, firmy ochroniarskie;instytucje ukierunkowane na zarządzanie kryzysowe: wojsko polskie, policja, państwowa straż pożarna, straż graniczna, komórki organizacyjne zarządzania kryzysowego w urzędach miast,   urzędach marszałkowskich, urzędach wojewódzkich;

instytucje zajmujące się ochroną informacji niejawnych: sądy powszechne, prokuratury, policja, państwowa straż pożarna, urzędy miasta, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, urzędy skarbowe.

 


Dokumenty do zaliczenia praktyki

 cykl kształcenia 2020-2023

 program praktyk

karta przebiegu praktyki

sprawozdanie

 

cykl kształcenia 2019-2022

program praktyki

II rok

  karta zgłoszenia praktyki

 karta przebiegu praktyki

 sprawozdanie

 ankieta dla studenta

 ankieta dla pracodawcy

Wniosek o zaliczenie wykonywanej pracy

cykl kształcenia 2018-2021

 III rok

karta zgłoszenia praktyki

program praktyki

karta przebiegu praktyki

sprawozdanie

ankieta dla studenta

ankieta dla pracodawcy

Formularz zwolnienia z praktyki

LICZBA LINIJEK W DOKUMENTACH JEST PRZYPADKOWA

 


Sekcja ds. praktyk zawodowych PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 203, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster