strona główna
Terminy bw HARMONOGRAM realizacji praktyk

HARMONOGRAM REALIZACJI PRAKTYK

w roku akademickim 2018/2019

kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

 

Kierunek

Rok / semestr

Rodzaj studiów

Liczba godzin

Termin realizacji

Uwagi

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia I stopnia

I rok

Semestr II

Stacjonarne

160

15.04.2019 r. –  15.05.2019 r

Termin rozliczenia praktyki do 24.05.

1) Student jest zobowiązany powiadomić opiekuna praktyk oraz Sekcję ds. Praktyk Studenckich o braku możliwości znalezienia miejsca praktyki w terminie do 20 dni przed jej rozpoczęciem ( studia stacjonarne ).

 

2) Złożenie dokumentów w przypadku realizacji praktyk zawodowych w okresie wakacyjnym w terminie do 30 dni przed zakończeniem semestru ( tj. do 17.05.2019 ).

niestacjonarne

do 08.09.2019 r.

Termin rozliczenia praktyki do 24.05.

Jeżeli praktyka w okresie wakacji rozliczenie do 13.09.

II rok

Semestr IV

Stacjonarne

160

18.03.2019r. – 12.04.2019 r.

Termin rozliczenia praktyki do 10.05.

niestacjonarne

do 08.09.2019

Termin rozliczenia praktyki do 26.05.

Jeżeli praktyka w okresie wakacji rozliczenie do 13.09.

III rok

Semestr VI

Stacjonarne

160

18.02.2018r -15.03.2018 r.

Termin rozliczenia praktyki do 05.04.

niestacjonarne

do 08.09.2019

Termin rozliczenia praktyki do 26.05.

Jeżeli praktyka w okresie wakacji rozliczenie do 13.09..

 

* Studenci ubiegających się o zwolnienie z praktyki lub częściowe zwolnienie z praktyki zawodowej są zobowiązani w terminie do 30 dni przed końcem semestru (w którym odbywa się praktyka) złożyć do Dziekana WNSiH wniosek o zwolnienie z obowiązku odbycia praktyki zawodowej i zaliczenie praktyki (częściowe zaliczenie) w ramach wykonywanych czynności w pracy zawodowe ( tj. do 17.05.2019 ).

** Warunkiem rozpoczęcia praktyki zawodowej jest dostarczenie do Sekcji ds. Praktyk Studenckich w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem praktyki zawodowej lub w terminie określonym przez uczelnianego opiekuna praktyk:

a)      Karty Zgłoszenia Praktyki (zaakceptowanej przez Uczelnianego opiekuna praktyki);

b)      Umowy o praktykę (2 egz. podpisanych jednostronnie przez przedstawiciela instytucji, w której odbędzie się praktyka);

c)      ksero polisy ubezpieczenia od NNW (gdy nie jest ona wykupiona w uczelni).

***  Po zakończeniu praktyki student przedstawia uczelnianemu opiekunowi praktyk zawodowych:

a)    Karty przebiegu praktyki;

b)    Sprawozdania z praktyki zawodowej z dziennikiem praktyki;

c)    Umowę o praktykę (1 egz.)

d)    Wypełnione kwestionariusze przez studenta i opiekuna zakładowego
Sekcja ds. Praktyk Studenckich PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 102, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster