strona główna
Dokumenty do zaliczenia praktyk ped edu III rok

Harmonogram praktykw ODMiDN 5 semestr

Program praktyk ODMiDN

Karta przebiegu praktyki

Dziennik praktyk

Karta praktyki ODMiDN

Informacja o frekwencji

Praktyka ciągła PRZEDSZKOLE - 80 godzin

1. Program praktyk

2. Dziennik praktyk

3. Karta przebiegu praktyki

4. Samoocena studenta

5. Opinia z przebiegu praktyki

6. Konspekt zajęć

 

 indywidualna organizacja praktyki

Umowa o studencką praktykę zawodową - student wypełnia, zanosi do zakładu-zaklad podpisuje

Do Sekcji ds. Praktyk Studenckich, p. 102 A należy 2 tyg. przed planowanym terminem praktyki złożyć:

1. 2 egz. jednostronnie podpisanej umowy przez zakład,

2.kartę zgłoszenia praktyki- podpisana jest przez zakład przyjmujący i Opiekuna praktyk z Uczelni

3. ksero polisy od NNW ( nie dotyczy studentów ubezpieczonych na Uczelni, w tym przypadku proszę zaznaczyć ubezp. na karcie zgloszenia)

Przypominam: 2 egzemplarze umowy, po podpisaniu przez Uczelnię, należy odebrać przed terminem praktyki

1 egzemplarz umowy należy zostawić w zakładzie, a 2 egzemplarz student oddaje wraz z kartą przebiegu praktyki Opiekunowi prakty

 
Sekcja ds. Praktyk Studenckich PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 102, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster