strona głównapraktyka ciągła w PRZEDSZKOLU- 40 godzin


1. Program praktyk,

2. Dziennik praktyk,

3. Karta przebiegu praktyki,

4. Plan metodyczny,

5. Opinia nauczyciela,

6. Samoocena studenta.

 

 

Praktyka ciągła: SZKOŁA 40 godzin

1. Program praktyk,

2. Dziennik praktyk,

3. Karta przebiegu praktyki,

4. Plan metodyczny,

5. Opinia nauczyciela,

6. Samoocena studenta.

 

Indywidualna organizacja praktyki

Umowa o studencką praktykę zawodową 2 egz. - student wypełnia, zanosi do zakładu-zaklad podpisuje

Do Sekcji ds. Praktyk Studenckich, p. 203 A należy 2 tyg. przed planowanym terminem praktyki złożyć:

1. 2 egz. jednostronnie podpisanej umowy przez zakład,

2.kartę zgłoszenia praktyki- podpisana jest przez zakład przyjmujący i Opiekuna praktyk z Uczelni

3. ksero polisy od NNW ( nie dotyczy studentów ubezpieczonych na Uczelni, w tym przypadku proszę zaznaczyć ubezp. na karcie zgloszenia)

Przypominam: 2 egzemplarze umowy, po podpisaniu przez Uczelnię, należy odebrać przed terminem praktyki

1 egzemplarz umowy należy zostawić w zakładzie, a 2 egzemplarz student oddaje wraz z kartą przebiegu praktyki Opiekunowi prakty

 
Sekcja ds. Praktyk Zawodowych PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 203, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster