strona główna
Dokumenty do zaliczenia praktyk i

Zasady postępowania przy indywidualnej organizacji praktyk

Karta zgloszenia praktyki-- należy wydrukować kartę i wypełnić

1. zakład pracy podpisuje zgode na realizację praktyki

2. następnie należy zglosić się do Opiekuna praktyk z kartą zgłoszenia praktyki

3. jeżeli Opiekun praktyk zaakceptuje wybór zakładu, wowczas należy wpisać dane do umowy

UMOWA o praktykę studencką - oraz UMOWA POWIERZENIA też w 2 egz. wypełnia student pola wykropkowane- należy wpisać nazwę zakładu i adres, swoje imię i nazwisko, kierunek i datę realizacji praktyki. Można wypełnić komputerowo, mozna ręcznie

4. jeżeli wszystkie dane są wpisane należy umowę wydrukować w 2 egz.(dwustronnie jeżeli istnieje taka możliwość) i zanieś do zakładu

5. zakład podpisuje 2 egzemplarze umowy

6. student odbiera 2 egz. umowy  i wraz z kartą zgloszenia praktyki oraz ksero polisy NNW (jeżeli ubezpieczenie jest wykupione na Uczelni to proszę zaznaczyć na karcie zgłoszenia) składa w p. 102A w Sekcji ds. Praktyk Studenckich

Proszę pamiętać: Umowy do podpisania przez Uczelnię należy zlożyć 2 tyg. przed planowanym terminem praktyki ( ten termin obowiazuje w trakcie roku akademickiego)

UMOWY podpisane przez Uczelnie należy odebrać przed terminem praktyki

1 egzemplarz umowy zostaje w zakładzie 2 egzemplarz umowy należy zlożyć u Opiekuna praktyk wraz z Kartą przebiegu praktyki

Lista zakładów- umowy są już podpisane

Praktyki w czasie wakacji

Do 18 czerwca nalezy złożyc karty zgłoszenia wraz z umowami do Sekcji ds. Praktyk a do końca czerwca wszystkie umowy muszą być przez studentów odebrane (27.06.br)

 

Dokumenty dla III roku:

Karta przebiegu praktyki 6 sem

Formularz zwolnienia 3 rok

 

Dokumenty dla I i II roku:

I rok:

Karta przebiegu praktyki 2 sem.

Formularz zwolnienia z praktyki 2 sem.

II rok:

Karta przebiegu praktyki 4 sem.

Formularz zwolnienia z praktyki 4 sem.

 

Dla wszystkich:

sprawozdanie: 

obowiązuje wszstkich studentów- zwolnionych z praktyki i odbywających praktykę

 

 

Wymogi do sprawozdania :

zawarte są w programie

W formularzu zwolnienia i sprawozdaniu liczba linijek nie jest obowiązująca, tylko przykładowa.

Program

Formularze zwolnienia składamy w sekretariacie Dziekana Wydziału p. 305 C

Opiekunowi praktyk do zaliczenia praktyki należy złożyć:

1. 1 egz. umowy o praktykę,
2. kartę przebiegu praktyki,
3. sprawozdanie,
4. inne dokumenty wymagane przez Opiekuna praktyk z Uczelni.

Terminy składania dokumentów wyznaczają Opiekunowie praktyk.
Sekcja ds. Praktyk Studenckich PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 102, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster