strona główna


I. Lista zakładów pracy, które podpisały umowę lub porozumienie o organizację praktyk z Uczelnią:

1. SANHA Polska Spółka z o.o. Legnica

2. IS POLSKA Sp. z o.o.

3. Korpo Sp. z o.o.

4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Vitbis" Sp. z o.o.

5. Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Legnica

6. Wezi-tec Sp. z o.o. Legnica 

7. Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

8. GLS Poland Sp. z o.o.

Wybierając jeden w powyższych zakładów pracy, student przynosi do Sekcji ds. Praktyk Zawodowych tylko Kartę zgłoszenia praktyki zawodowej.

 

II. Przykładowe zakłady pracy, w których studenci mogą odbywać praktykę zawodową:

Lista zakładów pracy
Sekcja ds. Praktyk Zawodowych PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 203, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster