strona główna


Dokumenty do zgłoszenia praktyki zawodowej:

1. Karta zgłoszenia praktyki zawodowej

2. Umowa o praktykę zawodową + Program praktyk 1 rok lub Program praktyk 2  i 3 rok

 

Dokumenty do zaliczenia praktyki:

1 rok:

1. Dziennik praktyki zawodowej

2. Karta przebiegu praktyki zawodowej 2 sem.

3. Wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej dla studentów aktywnych zawodowo 2 sem. + sprawozdanie

Wymogi dotyczące zaliczenia praktyki zawodowej na podstawie aktywności zawodowej zawarte są w pkt. 7 i 8 Kierunkowego programu praktyk zawodowych

 

2 rok:

1. Karta przebiegu praktyki: specjalność inżynieria motoryzacyjna + sprawozdanie

2. Formularz zwolnienia z praktyki: specjalność inżynieria motoryzacyjna + sprawozdanie + Załącznik nr 1

3. Karta przebiegu praktyki: specjalność logistyka i zarządzanie produkcją + sprawozdanie

4. Formularz zwolnienia z praktyki: specjalność logistyka i zarządzanie produkcją + sprawozdanie + Załącznik nr 1

Wymogi dotyczące zaliczenia praktyki zawodowej na podstawie aktywności zawodowej zawarte są w pkt. 9 Programu praktyk

3 rok:

1. Karta przebiegu praktyki: specjalność inżynieria motoryzacyjna + sprawozdanie

2. Formularz zwolnienia z praktyki: specjalność inżynieria motoryzacyjna + sprawozdanie + Załącznik nr 1

3. Karta przebiegu praktyki: logistyka i zarządzanie produkcją + sprawozdanie

4. Formularz zwolnienia z praktyki: logistyka i zarządzanie produkcją + sprawozdanie + Załącznik nr 1

Wymogi dotyczące zaliczenia praktyki zawodowej na podstawie aktywności zawodowej zawarte są w pkt. 9 Programu praktyk


 


Sekcja ds. Praktyk Zawodowych PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 203, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster