strona główna


Dokumenty do zgłoszenia praktyki zawodowej:

1. karta zgłoszenia praktyki zawodowej

2. umowa o praktykę zawodową + Program praktyk I rok lub Program praktyk II rok

 

Dokumenty do zaliczenia praktyki zawodowej:

I rok:

1. dziennik praktyki zawodowej

2. karta przebiegu praktyki zawodowej

3. wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej dla studentów aktywnych zawodowo

Wymogi dotyczące zaliczenia praktyki zawodowej na podstawie aktywności zawodowej zawarte są w pkt. 8 i 9 Kierunkowego programu praktyk zawodowych

II rok:

1. karta przebiegu praktyki zawodowej, specjalność: finanse i inwestycje przedsiębiorstw + sprawozdanie

2. formularz zwolnienia z praktyki, specjalność: finanse i inwestycje przedsiębiorstw + sprawozdaniezałącznik nr 1

3. karta przebiegu praktyki zawodowej, specjalność: zarządzanie i innowacje w przedsiębiorstwie + sprawozdanie

4. formularz zwolnienia z praktyki, specjalność: zarządzanie i innowacje w przedsiębiorstwie + sprawozdanie + załącznik nr 1

Wymogi dotyczące sprawozdanie zawarte są w pkt. 8 Programu praktyk
Sekcja ds. Praktyk Zawodowych PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 203, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster