strona główna
Dokumenty do zaliczenia praktyk E

INDYWIDUALNA ORGANIZACJA PRAKTYK

 

1.Karta zgłoszenia praktyki - należy wydrukować, w zakładzie uzyskać zgodę i u Opiekuna praktyk     akceptację wybranego zakładu do odbycia praktyki.

2. UMOWA o praktykę studencką - oraz UMOWA POWIERZENIA 2 egz., nalezy wypełnić, zakład podpisuje 2 egzemplarze

LISTA ZAKŁADÓW,  z którymi Uczelnia ma podpisne umowy o praktyki. Student już nie drukuje umów. DO Sekcji ds. Praktyk przynosi tylko kartę zgłoszenia praktyki podpisaną przez Opiekuna praktyk z Uczelni i zakład przyjmujący.

3. Student przynosi do Sekcji ds. Praktyk Studenckich :  

a)kartę zgłoszenia,

b) ksero polisy NNW( nie dotyczy:  studentów ubezp. na Uczelni|)

c) 2 egz. podpisanej jednostronnie prez zakład umowy

4. Przed praktyką podpisane umowy przez Uczelnię student odbiera z Sekcji ds. Praktyk Studenckich     i  zanosi do zakładu.

 

Dokumenty do zaliczenia praktyki

1 rok/ 2 semestr

1. program praktyk

2. karta przebiegu praktyki

3. sprawozdanie z praktyki

4. Formularz zwolnienia

5. sprawozdanie - załącznik  do formularza zwolnienia z praktyki

2 rok/ 4 semestr

1. program praktyk

2. karta przebiegu praktyki Zarządzanie i innowacje w przedsiebiorstwie

3. karta przebiegu praktyki Finanse i inwestycje przedsiebiorstw

4. sprawozdanie z praktyki

5. Formularz zwolnienia z praktyki Z

6. Formularz zwolnienia z praktyki F

7. sprawozdanie - załącznik do formularza zwolnienia

 

Opiekunowi praktyk do zaliczenia praktyki należy złożyć:

1. 1 egz. umowy o praktykę,
2. kartę przebiegu praktyki,
3. sprawozdanie,
4. inne dokumenty wymagane przez Opiekuna praktyk z Uczelni.

Terminy składania dokumentów wyznaczają Opiekunowie praktyk.

 

 




Sekcja ds. Praktyk Studenckich PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 102, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster