strona główna
Dokumenty do zaliczenia praktyk E

INDYWIDUALNA ORGANIZACJA PRAKTYK

 

1.Karta zgłoszenia praktyki - należy wydrukować, w zakładzie uzyskać zgodę i u Opiekuna praktyk     akceptację wybranego zakładu do odbycia praktyki.

2. UMOWA o praktykę studencką- nalezy wypełnić, zakład podpisuje 2 egzemplarze

 

3. 2 tyg. przed planowanym terminem praktyki student przynosi do Sekcji ds. Praktyk Studenckich :  

a)kartę zgłoszenia,

b) ksero polisy NNW( nie dotyczy:  studentów ubezp. na Uczelni|)

c) 2 egz. podpisanej jednostronnie prez zakład umowy

4. Przed praktyką podpisane umowy przez Uczelnię student odbiera z Sekcji ds. Praktyk Studenckich     i  zanosi do zakładu.

 

Dokumenty do zaliczenia praktyki

1 rok/ 2 semestr

1. program praktyk

2. karta przebiegu praktyki

3. sprawozdanie z praktyki

4. Formularz zwolnienia

  5. sprawozdanie - załącznik  do formularza zwolnienia z praktyki

6. Formularz zwolnienia z praktyki

7. sprawozdanie- zalącznik do formularza zwolnienia z praktyki

 

2 rok/ 4 semestr

1. program praktyk

2. karta przebiegu praktyki Zarządzanie i innowacje w przedsiebiorstwie

3. karta przebiegu praktyki Finanse i inwestycje przedsiebiorstw

4. sprawozdanie z praktyki

5. Formularz zwolnienia z praktyki Z

6. Formularz zwolnienia z praktyki F

7. sprawozdanie - załącznik do formularza zwolnienia

 

 

 

 
Sekcja ds. Praktyk Studenckich PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 30, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster