strona główna


Dokumenty do zgłoszenia praktyki zawodowej:

1. Karta zgłoszenia praktyki zawodowej

2. Umowa o praktykę zawodową + Program praktyk

 

Dokumenty do zaliczenia praktyki zawodowej:

1. Dziennik praktyki zawodowej

2. Karta przebiegu praktyki zawodowej

3. Wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej dla studentów aktywnych zawodowo + sprawozdanie

 Wymogi dotyczące zaliczenia praktyki zawodowej na podstawie aktywności zawodowej zawarte są w pkt. 7 i 8 Kierunkowego programu praktyk zawodowych
Sekcja ds. Praktyk Zawodowych PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 203, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster