strona główna


Harmonogram realizacji praktyk zawodowych dla I roku

Składanie wniosków o zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie wykonywanych czynności zawodowych przez studentów pracujących zawodowo - do 31 marca 2020 r.

Złożenie Karty zgłoszenia praktyki zawodowej, po uzyskaniu akceptacji zakładowego opiekuna praktyk oraz opiekuna praktyk z Uczelni  - na dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyki, nie później niż do 30 kwietnia 2020 r.

Termin odbycia praktyki zawodowej:

a) studia stacjonarne - od 08 czerwca do 06 września 2020 r.

   Zalecany termin odbycia praktyki zawodowej: 08.06. - 22.07.2020 r.

b) studia niestacjonarne - od 17 lutego do 06 września 2020 r.

Składanie dokumentacji z odbytej praktyki zawodowej w Sekcji ds. Praktyk Zawodowych - tydzień po zakończeniu praktyki, najpóźniej do 17 września 2020 r.
Sekcja ds. Praktyk Zawodowych PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 203, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster