strona główna
Dokumenty do zaliczenia praktyk z


INDYWIDUALNA ORGANIZACJA PRAKTYK

 

1. zakład pracy podpisuje zgodę na realizację praktyki na karcie zgłoszenia

2. następnie należy zgłosić się do Opiekuna praktyk z kartą zgloszenia praktyki

3. jeżeli opiekun praktyk zaakceptuje wybór zakładu, wówczas należy wpisać dane zakładu do umowy

UMOWA o praktykę studencką- oraz UMOWA POWIERZENIA 2 egz.wypełnia student pola wykropkowane- należy wpisać nazwę i adres zakadu, swoje imię i nazwisko, kierunek oraz termin realizacji praktyki. Umowę można wypełnić komputerowo, można ręcznie

4. umowę należy wydrukować w 2 egzemplarzach (dwustronnie jeżeli istnieje taka możliwość) i zanieść do zakładu, w którym będzie realizowana praktyka

5. zakład podpisuje 2 egzemplarze, które student odbiera

6. student składa w Sekcji ds. Praktyk Studenckich

- 2 podpisane egz. umowy,

- kartę zgłoszenia praktyki,

- ksero polisy NNW(nie dotyczy studentów ubezpieczonych na Uczelni - wystarczy zaznaczyć na karcie zgloszenia praktyki).

Proszę pamiętać; umowy do podpisania przez Uczelnię należy złożyć 2 tygodnie przed planowanym terminem praktyki

Umowy podpisane przez Uczelnię student zobowiązany jest  odebrać przed terminem praktyki i dostarczyć do zakładu 1 egz. umowy, 2 egz. student oddaje Opiekunowi praktyk wraz z Kartą przebiegu praktyki

 

Lista zakładów, z którymi jest podpisana umowa/porozumienie- lista będzie na bieżąco uzupełniana

Dokumenty do zaliczenia praktyki:

1 rok/ 2 semestr

1. Karta zgłoszenia praktyki

2. Karta przebiegu praktyki

3. Sprawozdanie z praktyki

4. Program praktyki

5. Formularz zwolnieniam + sprawozdanie Dokumenty składamy w sekretariacie Dziekana Wydziału p. 305C

2 rok/ 4 semestr

1. karta zgłoszenia praktyki

2. program praktyki

3. Karta przebiegu praktyki: ZZL

4. Karta przebiegu praktyki ZP

5. sprawozdanie z praktyki

6. Formularz zwolnienia ZP + sprawozdanie

7. Formularz zwolnienia ZZL + sprawozdanie

9. Karta przebiegu praktyki: LM,

10. Sprawozdanie do Formularza zwolnienia z praktyki,

11. Formularz zwolnienia- LM.

 

Wymogi ogólne do sprawozdania:

1     4-6  stron maszynopisu 

2         Drukowany dwustronnie

3         Odstęp między wierszami 1,5

4         Czcionka 12

5         Zakaz wklejania zdjęć, struktur organizacyjnych, pism itd.

Opiekunowi praktyk do zaliczenia praktyki należy złożyć:

1. 1 egz. umowy o praktykę,
2. kartę przebiegu praktyki,
3. sprawozdanie,
4. inne dokumenty wymagane przez Opiekuna praktyk z Uczelni.

Terminy składania dokumentów wyznaczają Opiekunowie praktyk.


Sekcja ds. Praktyk Studenckich PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 102, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster