strona główna
Dokumenty do zaliczenia praktyk frip

 

Zasady postępowania przy indywidualnej organizacji praktyk

 Karta zgłoszenia praktyki - należy wydrukować i wypełnić

 1. zakład pracy podpisuje zgodę na realizację praktyki na karcie zgłoszenia

 2. następnie należy zgłosić się do Opiekuna praktyk z kartą zgloszenia praktyki

 3. jeżeli opiekun praktyk zaakceptuje wybór zakładu, wówczas należy wpisać dane zakładu do  umowy

UMOWA o praktykę studencką wypełnia student pola wykropkowane- należy wpisać nazwę i adres zakadu, swoje imię i nazwisko, kierunek oraz termin realizacji praktyki. Umowę można wypełnić komputerowo.

 4. umowę należy wydrukować w 2 egzemplarzach (dwustronnie jeżeli istnieje taka możliwość) i  zanieść do zakładu, w którym będzie realizowana praktyka

 5. zakład podpisuje 2 egzemplarze, które student odbiera

 6. student składa w Sekcji ds. Praktyk Studenckich

 - 2 podpisane egz. umowy

 - kartę zgłoszenia praktyki

 - ksero polisy NNW(nie dotyczy studentów ubezpieczonych na Uczelni - wystarczy zaznaczyć na karcie zgloszenia praktyki).

Umowy podpisane przez Uczelnię student zobowiązany jest  odebrać przed terminem praktyki i  dostarczyć do zakładu 1 egz. umowy, 2 egz. umowy student oddaje Opiekunowi praktyk wraz z Kartą przebiegu praktyki.

Jeżeli praktykę student będzie odbywał w jednym z pw. (lista zakładów) zakładów, wówczas student nie podpisuje umowy indywidualnie, gdyż już mamy podpisaną o organizację praktyk pomiędzy Uczeknią a Zakładem pracy:

Lista zakładówDOKUMENTY DO ZALICZENIA PRAKTYKI
 1 rok/ 2 semestr

 1. program praktyk
 2. karta przebiegu praktyki
 3. sprawozdanie z praktyki
 4. formularz zwolnienia z praktyki + sprawozdanie


 2 rok/ 4 semestr

 1. program praktyk
 2. karta przebiegu praktyki specjalność: Rachunkowość i podatki
 3. karta przebiegu praktyki specjalność: Finanse Podmiotów Gospodarczych
 4. sprawozdanie z praktyki
 5. formularz zwolnienia z praktyki specjalność: Rachunkowość i podatki
 6. formularz zwolnienia z praktyki specjalność: Finanse Podmiotów Gospodarczych
 7. sprawozdanie do formularza zwolnienia z praktyki

Formularz zwolnienia składamy w sekretariacie Dziekana Wydziąłu p. 305 C


Opiekunowi praktyk do zaliczenia praktyki należy złożyć:

1. 1 egz. umowy o praktykę,
2. kartę przebiegu praktyki,
3. sprawozdanie,
4. inne dokumenty wymagane przez Opiekuna praktyk z Uczelni.

Terminy składania dokumentów wyznaczają Opiekunowie praktyk.Sekcja ds. Praktyk Studenckich PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 102, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster