strona główna
Dokumenty do zaliczenia praktyk frip

 

Zasady postępowania przy indywidualnej organizacji praktyk

 Karta zgłoszenia praktyki - należy wydrukować i wypełnić

 1. zakład pracy podpisuje zgodę na realizację praktyki na karcie zgłoszenia

 2. następnie należy zgłosić się do Opiekuna praktyk z kartą zgloszenia praktyki

 3. jeżeli opiekun praktyk zaakceptuje wybór zakładu, wówczas należy wpisać dane zakładu do  umowy

 UMOWA o praktykę studencką- wypełnia student pola wykropkowane- należy wpisać nazwę i adres zakadu, swoje imię i nazwisko, kierunek oraz termin realizacji praktyki. Umowę można wypełnić komputerowo, można ręcznie

 4. umowę należy wydrukować w 2 egzemplarzach (dwustronnie jeżeli istnieje taka możliwość) i  zanieść do zakładu, w którym będzie realizowana praktyka

 5. zakład podpisuje 2 egzemplarze, które student odbiera

 6. student składa w Sekcji ds. Praktyk Studenckich

 - 2 podpisane egz. umowy

 - kartę zgłoszenia praktyki

 - ksero polisy NNW(nie dotyczy studentów ubezpieczonych na Uczelni - wystarczy zaznaczyć na karcie zgloszenia praktyki) k.

 Proszę pamiętać; umowy do podpisania przez Uczelnię należy złożyć 2 tygodnie przed    planowanym terminem praktyki

 Umowy podpisane przez Uczelnię student zobowiązany jest  odebrać przed terminem praktyki i  dostarczyć do zakładu 1 egz. umowy, 2 egz. student oddaje Opiekunowi praktyk wraz z Kartą przebiegu praktyki

Lista zakładów

 Studenci, którzy będą realizować praktyki w czasie wakacji:

 termin złożenia umów wraz z kartą zgłoszenia praktyki mija 30 maja danego roku


DOKUMENTY DO ZALICZENIA PRAKTYKI
 1 rok/ 2 semestr

 1. program praktyk
 2. karta przebiegu praktyki
 3. sprawozdanie z praktyki


 2 rok/ 4 semestr

 1. program praktyk
 2. karta przebiegu praktyki
 3. sprawozdanie z praktykiSekcja ds. Praktyk Studenckich PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 30, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster