strona główna


Dokumenty do zgłoszenia praktyki zawodowej:

Karta zgłoszenia praktyki zawodowej

 

Dokumenty do zaliczenia praktyki zawodowej:

II rok:

Karta przebiegu praktyki zawodowej 4 sem. + sprawozdanie z realizacji praktyki zawodowej

Wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej dla studentów aktywnych zawodowo 4 sem. + sprawozdanie

Wymogi dotyczące sprawozdania zawarte są w pkt. 7 i 8 Kierunkowego programu praktyk zawodowych

 
Sekcja ds. praktyk zawodowych PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 203, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster