strona główna


Harmonogram realizacji praktyk zawodowych dla II roku

Składanie wniosków o zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie wykonywanych czynności zawodowych przez studentów pracujących zawodowo - do 15 lutego 2020 r.

Złożenie Karty zgłoszenia praktyki zawodowej, po uzyskaniu akceptacji zakładowego opiekuna praktyk oraz opiekuna praktyk z Uczelni  - do 01 lutego 2020 r.

Termin odbycia praktyki zawodowej:

a) studia stacjonarne - od 17 lutego do 10 kwietnia 2020 r.

b) studia niestacjonarne - od 17 lutego do 08 maja 2020 r.

Składanie dokumentacji z odbytej praktyki zawodowej w Sekcji ds. Praktyk Zawodowych:

a) studia stacjonarne - do 17 kwietnia 2020 r.

b) studia niestacjonarne - do 15 maja 2020 r.

 
Sekcja ds. Praktyk Zawodowych PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 203, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster