strona główna
Dokumenty do zaliczenia praktyk zip2

INDYWIDUALNA ORGANIZACJA PRAKTYK

 

1.Karta zgłoszenia praktyki -należy wydrukować, w zakładzie uzyskać zgodę i u Opiekuna praktyk akceptację wybranego zakładu do odbycia praktyki

2. UMOWA o praktykę studencką - oraz UMOWA POWIERZENIA 2 egz., nalezy wypełnić, zakład podpisuje 2 egzemplarze

3. Przed planowanym terminem praktyki :  kartę zgłoszenia, ksero polisy NNW( nie dotyczy studentów ubezp. na Uczelni|) 2 egz. podpisanej jednostronnie umowy  należy złożyc w p. 102 A w Sekcji ds. Praktyk Studenckich

4. Przed praktyką podpisane umowy przez Uczelnię student odbiera z SEkcji ds. Praktyk Studenckich i zanosi do zakładu.

 

 DOKUMENTY DO ZALICZENIA PRAKTYKI

WYMOGI DO SPRAWOZDANIA

Dokumenty dla 2 semestru

Program praktyk

Karta przebiegu praktyki

Formularz zwolnienia z praktyki

Dokumenty dla 4 semestru

Program praktyk

Karta przebiegu praktyki

Formularz zwolnienia z praktyki

Sprawozdanie dla wszystkich
Sekcja ds. Praktyk Studenckich PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 102, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster