strona główna
Terminy zip1

Zarządzenie Dziekana w sprawie terminów praktyk

Terminy wyznaczone przez Opiekuna praktyk:

1. zlożenie kart zgłoszenia praktyki + umowy Opiekunowi praktyk - 30.04.br

2. Złożenie Formularza zwolnienia z praktyki- 10.06.br

3. Wszelkie zmiany proszę ustalać z Opiekunem praktykW Sekcji ds. Praktyk Studenckich 

Termin złożenia umów + kart zgłoszenia praktyki w Sekcji ds. Praktyk do 18.06.br dotyczy
praktyki odbywanej w czasie wakacj.

Wszystkie dokumenty mają być odebrane do konca czerwca.
Sekcja ds. Praktyk Studenckich PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 102, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster