strona głównaDokumenty  dla wszystkich

Karta zgłoszenia praktyki

Sprawozdanie z praktyki

Sprawozdanie do formularza zwolnienia

Podanie

Harmonogram

sem. 6

1. Program

2. Karta przebiegu praktyki

dla studentów aktywnych zawodowo starających się o zwolnienie z obowiazku realizacji praktyki:

1. Formularz zwolnienia

sem. 7

1. Program,

2. Karta przebiegu praktyki

dla studentów aktywnych zawodowo starających się o zwolnienie z praktyki:

1. Formularz zwolnienia

 

Studenci odbywający praktykę 1 egzemplarz podpisanej umowy z zakładem przekazują wraz z karta przebiegu praktyki i sprawozdaniem Opiekunowi praktyk.

 

INDYWIDUALNA organizacja praktyk

 

Karta zgłoszenia praktyki -

1. zakład pracy podpisuje zgodę na realizację praktyki na karcie zgłoszenia

2. następnie należy zgłosić się do Opiekuna praktyk z kartą zgloszenia praktyki

3. jeżeli opiekun praktyk zaakceptuje wybór zakładu, wówczas należy wpisać dane zakładu do umowy

UMOWA o praktykę studencką  oraz 2 egz. UMOWY POWIERZENIA wypełnia student pola wykropkowane- należy wpisać nazwę i adres zakadu, swoje imię i nazwisko, kierunek oraz termin realizacji praktyki. Umowę można wypełnić komputerowo, można ręcznie

4. umowę należy wydrukować w 2 egzemplarzach (dwustronnie jeżeli istnieje taka możliwość) i zanieść do zakładu, w którym będzie realizowana praktyka

5. zakład podpisuje 2 egzemplarze, które student odbiera

6. student składa w Sekcji ds. Praktyk Studenckich

- 2 podpisane egz. umowy

- kartę zgłoszenia praktyki

- ksero polisy NNW(nie dotyczy studentów ubezpieczonych na Uczelni - wystarczy zaznaczyć na karcie zgloszenia praktyki) k.

 

Umowy podpisane przez Uczelnię student zobowiązany jest  odebrać przed terminem praktyki i dostarczyć do zakładu 1 egz. umowy, 2 egz. student oddaje Opiekunowi praktyk wraz z Kartą przebiegu praktyki.

 

 

Sekcja ds. Praktyk Zawodowych PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 203, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster