strona główna
Dokumenty do zaliczenia praktyk D

Karta zgłoszenia praktyki

Zasady postępowania przy organizacji praktyki indywidualnie

Studenci, którzy otrzymali zgodę na  indywidualna organizacje praktyk zobowiązani są:

1. Wydrukować kartę zgłoszenia praktyki(powyżej) i uzyskać zgodę placówki na realizację praktyki

2. Wypełnić (komputer)  i wydrukować umowę UMOWA o sprawowanie opieki nad studentami( 2 egzemplarze) -

3. Wypełnioną umowę zanieś do placówki , aby placówka podpisała 2 egzemplarze

4. Do Sekcji ds. Praktyk Studenckich należy dostarczyć:

Kartę zgłoszenia podpisaną przez placówkę i opiekuna praktyk oraz 2 egz. jednostronnie podpisanej przez placówkę umowy

5. Student nie odbiera umów z Sekcji ds. Praktyk Studenckich

 

Formularze zwolnienia

specjalność: dietetyka kliniczna

1. poradnia gastroenterologiczna

2.  szpital dla dorosłych

specjalność: żywienie zbiorowe

1. jednostki kontroli jakości żywności

2. technologia potraw
Sekcja ds. Praktyk Studenckich PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 30, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster