strona główna
Dokumenty do zaliczenia praktyk piel

KARTA ZGŁOSZENIA PRAKTYKI

Zasady indywidualnej organizacji praktyk

1. Student zobowiązany jest otrzymać zgodę Dziekana/opiekuna praktyk na indywidualną organizację praktyki

2. Należy wydrukować Kartę zgłoszenia praktyki(powyżej), wypełnić, placówka podpisuje i student udaje się do opiekuna praktyk. Jeżeli opiekun praktyk zaakceptuje placówke, terminy itd. należy:

3. Wypełnic i wydrukować Umowę o sprawowanie opieki nad studentami ( 2 egzemplarze)

4. Placówka podpisuje 2 egz. umowy i student przynosi 2 egz. jednostronnie podpisanej umowy wraz z kartą zgłoszenia praktyki do Sekcji ds. Praktyk Studenckich

5. Studenci nie odbierają umow z Sekcji ds. Praktyk Studenckich
Sekcja ds. Praktyk Studenckich PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 30, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster