strona główna


Dokumenty do zaliczenia praktyki

Moduł: Praktyka zawodowa – CHIRURGIA I PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE

 

1. karta przebiegu praktyki - Chirurgia

2. Lista obecności

3. Ankieta-samoocena

 

Moduł: Praktyka zawodowa – CHOROBY WEWNĘTRZNE I PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE

1. karta przebiegu praktyki

2. Lista obecności

3. Ankieta-samoocena

Moduł: Praktyka zawodowa-

POŁOŻNICTWO, GINEKOLOGIA I PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNE

1. Karta przebiegu praktyki + samoocena,

2. Lista obecności,

3. Dokumentacja procesu pielęgnowania,

4. Proces pielęgnowania,

5. Karta pielęgnacji chorego.

 

Moduł : Praktyka zawodowa - NEUROLOGIA I PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE

1. Karta przebiegu praktyki +samoocena,

2. Lista obecności,

3. Dokumentacja procesu pielęgnowania,

4. Proces pielęgnowania,

5. Karta pielęgnacji chorego.

 

Dokumenty do zaliczenia praktyki - 4 semestr

Moduł: Praktyka zawodowa – CHIRURGIA I PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE

1. Karta przebiegu praktyki,

2. Karta weeryfikacji efektów kształcenia,

3. Opinia.

Moduł: Praktyka zawodowa – CHOROBY WEWNĘTRZNE I PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE

1. Karta przebiegu praktyki,

2. Karta weeryfikacji efektów kształcenia,

3. Opinia.

Moduł: Praktyka zawodowa – PEDIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE

 

1. Karta przebiegu praktyki,

2. Karta weeryfikacji efektów kształcenia,

3. Opinia.

Dokumenty do zaliczenia praktyki 3 rok - 5 semestr

Moduł: Praktyka zawodowa- Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

1. Karta przebiegu praktyki + załaczniki

2. Program praktyk

3. Lista obecności

 

 
Sekcja ds. Praktyk Zawodowych PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 203, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster