strona główna


Indywidualna organizacja praktyk- studenci, którzy indywidualnie organizują praktykę zobowiązani są:

1, Podanie do Opiekuna praktyk- praktyka indywidualnie organizowanawydrukować i wypełnić

2. KARTA ZGŁOSZENIA PRAKTYKI - Kartę zgłoszenia należy wypełnić i zanieś do zakładu pracy.

Jeżeli zakład wyraża zgodę na przyjęcie na praktykę i podpiszę kartę zgloszenia wówczas należy również wypełnić i wydrukować 2 egzemplarze umowy -wzór umowy i rownież uzyskać podpis przedstawiciela zakładu pracy.

Dokumenty starannie wypełnione i podpisane należy zanieść lub przesłać drogą emailową Opiekunowi praktyk.

 

 

Dokumenty do zaliczenia praktyki

1 rok semestr 1

1. program praktyki wdrożeniowej

2 .karta przebiegu praktyki

3. sprawozdanie
Sekcja ds. praktyk zawodowych PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 203, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster