strona główna
Dokumenty do zaliczenia praktyk fiz

Indywidualna organizacja praktyk

 

1.  KARTA zgłoszenia praktyk

wypełnioną kartę należy złożyć u Opiekuna praktyk. Jeżeli Opiekun praktyk zaakceptuje wybraną instytucję, student może wypełnic i wydrukować umowę:

2. Umowa o sprawowanie opieki nad studentami -zanosimy do instytucji 2 egzemplarze umowy.

Po podpisaniu: 2 egzemplarze należy  odebrać  z instytucji.

Student 2 tyygodnie przed planowanym terminem realizacji praktyki składa w Sekcji ds. Praktyk Studenckich:

2 egzemplarze jednostronnie podpisanej umowy wraz z kartą zgłoszenia praktyki.

Studenci nie odbierają z Sekcji ds. Praktyk Studenckich umów !Sekcja ds. Praktyk Studenckich PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 30, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster