strona główna
Dokumenty do zaliczenia praktyk p1 II

ZASADY ORGANIZACJI PRAKTYKI INDYWIDUALNEJ

KARTA ZGŁOSZENIA PRAKTYKI

Umowa o studencką praktykę zawodową - student wypełnia, zanosi do zakładu-zaklad podpisuje

Do Sekcji ds. Praktyk Studenckich, p. 102 A należy 2 tyg. przed planowanym terminem praktyki złożyć:

1. 2 egz. jednostronnie podpisanej umowy przez zakład,

2.kartę zgłoszenia praktyki- podpisana jest przez zakład przyjmujący i Opiekuna praktyk z Uczelni

3. ksero polisy od NNW ( nie dotyczy studentów ubezpieczonych na Uczelni, w tym przypadku proszę zaznaczyć ubezp. na karcie zgloszenia)

Przypominam; 2 egzemplarze umowy, po podpisaniu przez Uczelnię, należy odebrać przed terminem

                           praktyki

1 egzemplarz umowy należy zostawić w zakładzie, a 2 egzemplarz student oddaje wraz z kartą przebiegu praktyki Opiekunowi praktyk.


 

1 praktyka w 2 semestrze ogólnopedagogiczna- 100 godzin

program praktyki

Dla odbywających praktykę:

1. Karta przebiegu praktyki

2. Sprawozdanie + samoocena

dokumenty po praktyce składamy u opiekuna praktyk w wyznaczonym terminie. Termin wyznacza mgr Tomasz Kwoka opiekun praktyki ogólnopedagogicznej

Dla zwalniających się z obowiązku odbycia praktyki:

1. Formularz zwolnienia z praktyki

2. sprawozdanie 

dokumenty składamy w sekretariacie dziekana a w soboty w dziekanacie

2 praktyka w 2 semestrze - 100 godzin

Program praktyk

Miejsca praktyk

Dziennik praktyk

Karta przebiegu praktyki

Formularz zwolnienia z praktyki ze sprawozdaniem

3 semestr

Program praktyk

Karta przebiegu praktyki

Dziennik praktyk

Formularz zwolnienia dla studentów aktywnych zawodowo + sprawozdanie- liczba linijek przypadkowa

4 semestr

Program praktyk

Karta przebiegu praktyki

Sprawozdanie z praktyki

Dziennik praktyk

Formularz zwolnienia + sprawozdanie
Sekcja ds. Praktyk Studenckich PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 102, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster