strona główna
Dokumenty do zaliczenia praktyk RIK

ZASADY ORGANIZACJ PRAKTYKI INDYWIDUALNEJ

KARTA ZGŁOSZENIA PRAKTYKI- wypełnia student, zakład jeżeli wyrazi zgodę na praktykę podpisuje kartę

Z Kartą zgłoszenia praktyki należy zgłosić się  do Opiekuna praktyk w celu uzyskania akceptacji wybranego zakładu/instytucji. Jeżeli jest zgoda na praktykę należy wypełnić umowę:

UMOWA o praktykę studencką- wypełnia student, należy wpisać: nazwę i adres zakładu, swoje imię i nazwisko, kierunek studiów oraz termin praktyki

Unowę drukujemy w 2 egzemplarzach, które następnie zanosumy do zakładu do podpisania ( Można oczywiście wcześniej wypełnić umowy i wraz z kartą zgłoszenia praktyki zanieś do zakładu/instytucji)

2 tygodnie przed terminem praktyki należy złożyć w Sekcji ds. Praktyk Studenckich:

1. 2 egzemplarze podpisanej jednostronnie - przez zakład przyjmujący - umowy,

2. kartę zgłoszenia praktyki-podpisana przez zakład/instytucję  i Opiekuna praktyk

3. ksero polisy od NNW ( nie dotyczy studentów ubezpieczonych od NNW w Uczelni- wystarczy zaznaczyć na karcie zgłoszenia praktyki)

Przypominam: podpisane umowy przezUczelnię należy odebrać przed terminem praktyki

1 egzemplarz umowy zostawia student w zakładzie, 2 egzemplarz należy oddać Opiekunowi praktyk przy zaliczaniu praktyki wraz z Kartą przebiegu praktyki

 

1 praktyka w 2 semestrze- ogólnopedagogiczna: 100 godzin

program praktyki

Dla odbywających praktykę:

1. Karta przebiegu praktyki

2. Sprawozdanie + samoocena

dokumenty po praktyce składamy u opiekuna praktyk w wyznaczonym terminie. Termin wyznacza mgr Tomasz Kwoka opiekun praktyki ogólnopedagogicznej

 

Dla zwalniających się z obowiązku odbycia praktyki:

1. Formularz zwolnienia z praktyki

2. sprawozdanie

dokumenty składamy w sekretariacie dziekana a w soboty w dziekanacie

2 praktyka w 2 semestrze 100 godzin

Program praktyk

Miejsca realizacji praktyki

Dziennik praktyk

Karta przebiegu praktyki

Formularz zwolnienia z praktyki wraz ze sprawozdaniem

praktyka  - 3 semestr

Program praktyk

Karta przebiegu praktyki

Dziennik praktyk

Formularz zwolnienia dla studentów aktywnych zawodowo + sprawozdanie- liczba linijek w sprawozdaniu przypadkowa

4 semestr

Program praktyk

Karta przebiegu praktyki

Sprawozdanie z praktyki

Dziennik praktyk

Formularz zwolnienia + sprawozdanie
Sekcja ds. Praktyk Studenckich PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 102, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster