strona główna
Dokumenty do zaliczenia praktyk EWTP

KARTA ZGŁOSZENIA PRAKTYKI

1 praktyka ogólnopedagogiczna - 100 godzin 2 semestr studiów

program praktyki

Dla odbywających praktykę:

1. Karta przebiegu praktyki

2. Sprawozdanie + samoocena

dokumenty po praktyce składamy u opiekuna praktyk w wyznaczonym terminie. Termin wyznacza mgr Tomasz Kwoka opiekun praktyki ogólnopedagogicznej

Dla zwalniających się z obowiązku odbycia praktyki:

1. Formularz zwolnienia z praktyki praktyka ogólnopedagogiczna

2. sprawozdanie

dokumenty składamy w sekretariacie dziekana a w soboty w dziekanacie

2 praktyka w 2 semestrze - 100 godzin,  realizowana w przedszkolu

1. program praktyki

2. Karta przebiegu praktyki

3. pozostałe dokumenty

4. dzienniczek praktyk

Dla zwalniających sie z obowiązku realizacji praktyki

1. Formularz zwolnienia wraz ze sprawozdaniem

Harmonogram praktyk - rok akademicki 2017/2018

3 semestr - 100 godzin praktyki obserwacyjno-metodycznej realizowanej w szkole

1.Program praktyk

2. Karta przebiegu praktyki

3. Dziennik praktyk

5. Plan metodyczny

6. Opinia

Formularz zwolnienia z obowiązku odbycia praktyki +sprawozdanie

4 semestr

Praktyka w: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy

1. Program praktyk

2. Dziennik praktyk

3. Strona tytułowa dziennika praktyk

4. Karta przebiegu praktyki

5. Informacja o frekwencji

6.Tabela - Harmonogram

Praktyka w : POWIATOWY OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI W JAWORZE

 

1. Program praktyk

2. Karta przebiegu praktyki

3. Dziennik praktyk

4. Strona tytułowa dziennika praktyk

5. Informacja o obecności

 
Sekcja ds. Praktyk Studenckich PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 102, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster