strona główna
Dokumenty do zaliczenia zip 1

 

Dokumenty do zaliczenia praktyki dla studentów, którzy rozpoczeli nauke w roku akademickim 2014-2015 i później


semestr II

Karta modułu

Formularz zwolnienia

Karta przebiegu praktyki

Sprawozdanie

semestr IV

Karta modułu

Formularz zwolnienia

Karta nprzebiegu praktyki

Sprawozdanie

semestr VI

Karta modułu

Karta modułu IBP

Formilarz zwolnienia SSP

Formularz zwolnienia LWP

Formularz zwolnienia IBP

Karta przebiegu praktyki SSP

Karta przebiegu praktyki LWP

Karta przebiegu praktylki IBP

Sprawozdanie

 

Dokumenty do zaliczenia praktyki dla studentów, którzy rozpoczeli naukę w roku akademickim 2013/2014

Program praktyk

semestr II

Karta modułu

Formularz zwolnienia

Karta przebiegu praktyki

Sprawozdanie

semestr IV

Karta modułu

Formularz zwolnienia

Karta przebiegu praktyki

Sprawozdanie

semestr VI

Karta modułu SSP

Karta modułu LWP

Karta modułu IBP

Formularz zwolnienia SSP

Formularz zwolnienia LWP

Formularz zwolnienia IBP

Karta przebiegu praktyki SSP

Karta Przebiegu praktyki LWP

Karta przebiegu praktyki IBP

Sprawozdanie

 
Sekcja ds. Praktyk Studenckich PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 102, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster