pokaż menu

Zarządzenie Rektora

Zarządzenie nr 61/17

Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy w sprawie zasad realizacji praktyk zawodowych

ubezpieczenie od NNW

 

Wszyscy studenci sa zobowiązani posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęsliwych wypadków w trakcie odbywania praktyki.

Jeżeli student posiada prywatną polisę od NNW - dołącza jej ksero do Karty zgłoszenia praktyki.

Karty zgłoszenia praktyki bez ksera polisy nie będą przyjmowane niezależnie czy kartę dostarcza student stacjonarny czy niestacjonarny.

 

Uchwała Senatu PWSZ im. Witelona

Uchwała nr V/218 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

w sprawie warunków zwalniania studentów z obowiązku odbywania praktyk zawodowych

BIURO PROJEKTU

Biuro Projektu

" Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych "

znajduje się w p. 2A

Sekcja ds. Praktyk Studenckich

Sekcja ds. Praktyk Studenckich czynna w soboty

     w godzinach od 8.00-15.00

w lutym:

23.02.br.

w marcu:

09.03. br.

23.03.br.

w kwietniu:

13.04.br.

w maju:

18.05.br.

w czerwcu:

08.06.br.