pokaż menu

Zarządzenie Rektora

Zarządzenie nr 61/17

Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy w sprawie zasad realizacji praktyk zawodowych

ubezpieczenie od NNW

 

Wszyscy studenci sa zobowiązani posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęsliwych wypadków w trakcie odbywania praktyki.

Jeżeli student posiada prywatną polisę od NNW - dołącza jej ksero do Karty zgłoszenia praktyki.

Karty zgłoszenia praktyki bez ksera polisy nie będą przyjmowane niezależnie czy kartę dostarcza student stacjonarny czy niestacjonarny.

 

Termin złożenia umów

Praktyki realizowane w czasie wakacji

Student w Sekcji ds. Praktyk p. 2A składa:

1) 2 egzemplarze podpisanej przez zakład umowy,

2) kartę zgłoszenia praktyki  z akceptacją zakładu i Opiekuna praktyk z Uczelni do 18.06.br.

Umowy należy odebrać do końca czerwca i podpisane przez Uczelnię zanieś do zakładu.

Sekcja ds. Praktyk p. 2A

Uchwała Senatu PWSZ im. Witelona

Uchwała nr V/218 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

w sprawie warunków zwalniania studentów z obowiązku odbywania praktyk zawodowych

Zaliczenie praktyk

Dokumenty do zaliczenia praktyki

Opiekunowi praktyk do zaliczenia praktyki należy złożyć:

1. 1 egz. umowy o praktykę,
2. karta przebiegu praktyki,
3. sprawozdanie,
4. inne dokumenty wymagane przez Opiekuna praktyk z Uczelni.

Terminy składania dokumentów wyznaczają Opiekunowie praktyk.

BIURO PROJEKTU

Biuro Projektu

" Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych "

znajduje się w p. 2A

Konsultacje w sprawie praktyk

10.09.2018r. dr Buczko - Konsultacje w sprawie praktyk

od godz. 15.30. do godz. 16.00 w s.A 116

Odbiór umów

 

Sekcja ds. Praktyk przeniesiona do p. 2A

 

 

Przypominam:

Do 29.06.2018r. wszystkie umowy na praktyki realizowane w m-cach wakacyjnych mają być odebrane.