pokaż menu

Zarządzenie Rektora

Zarządzenie nr 61/17

Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy w sprawie zasad realizacji praktyk zawodowych

ubezpieczenie od NNW

 

Wszyscy studenci sa zobowiązani posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęsliwych wypadków w trakcie odbywania praktyki.

Jeżeli student posiada prywatną polisę od NNW - dołącza jej ksero do Karty zgłoszenia praktyki.

Karty zgłoszenia praktyki bez ksera polisy nie będą przyjmowane niezależnie czy kartę dostarcza student stacjonarny czy niestacjonarny.

 

BIURO PROJEKTU

Biuro Projektu

" Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych "

znajduje się w p. 2A

Kancelaria Adwokacka

Kancelaria Adwokacka Adwokat Beaty Matysek z siedzibą w Legnicy ogłasza nabór na odpłatne praktyki dla zorganizowanych i sumiennych studentów prawa lub absolwentów prawa. Zakres praktyk obejmuje sporządzanie projektów pism przedsądowych i procesowych, wyszukiwanie orzecznictwa sądowego i interpretacji oraz obsługę administracyjną Kancelarii.

Zgłoszenia aplikacyjne należy przesłać na adres e-mail: kancelariamatysek@gmail.com

Telefon kontaktowy: (76) 723 81 46

 

DOKUMENTY DO ZALICZENIA PRAKTYKI

Do zaliczenia praktyki student składa Opiekunowi Praktyk nastepujące dokumenty:

1. 1 egzmplarz umowy o praktykę,

2. Kartę przebiegu praktyki,

3. sprawozdanie z praktyki

4. inne wymagane na danym kierunku dokumenty

 

Terminy zaliczenia praktyki ogłoszą Opiekunowie Praktyk na stronie Wydziału