pokaż menu

Oferty Praktyk

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jaworze

zaprasza  studentów kierunków: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse rachunkowość i podatki, zarządzanie, informatyka. Jesteśmy gotowi na organizację praktyk w terminach od  lutego 2018  do  sierpnia 2018.  

Osoba do kontaktu: Marek Wojtków tel.  76 848 58 52  w godz. 7.30 – 15.30   lub   603 914 803.

Zarządzenie Rektora

Zarządzenie nr 61/17

Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy w sprawie zasad realizacji praktyk zawodowych

ubezpieczenie od NNW

 

Wszyscy studenci sa zobowiązani posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęsliwych wypadków w trakcie odbywania praktyki.

Jeżeli student posiada prywatną polisę od NNW - dołącza jej ksero do Karty zgłoszenia praktyki.

Karty zgłoszenia praktyki bez ksera polisy nie będą przyjmowane niezależnie czy kartę dostarcza student stacjonarny czy niestacjonarny.

 

Harmonogram pracy Sekcji ds. Praktyk Studenckich w soboty

 marzec:

10.03. 2018 r.

kwiecień

14.04.2018 r.

maj

19.05.2018r.

Uchwała Senatu PWSZ im. Witelona

Uchwała nr V/218 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

w sprawie warunków zwalniania studentów z obowiązku odbywania praktyk zawodowych